Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. faktura VAT, paragon fiskalny) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji ROBSON, którego wzór można pobrać poniżej.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: ROBSON sp. z o.o., ul. Fabryczna 1B, 08-450 Łaskarzew z dopiskiem "REKLAMACJA – sklep internetowy"

 

Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Kupujący konsument ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość", stanowiącego załącznik dostępny na stronie naszego Sklepu Internetowego, wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.

3. Firma Robson sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego Formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość", bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje.

Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:

Robson Sp. z o. o., ul. Fabryczna 1B 08-450 Łaskarzew, z dopiskiem
"ZWROT - sklep internetowy".


4. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. To co było przez Strony świadczone zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na wskazany w Formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym albo w inny sposób na żądanie Klienta).


6. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. Robson Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1B 08-450 Łaskarzew oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.


Copyright by Robson s.c.